Een corporate story: elke organisatie en elk merk heeft een verhaal. Het is het verhaal dat vertelt wie je bent, waar je voor staat en waar je voor gaat. Door te vertellen over de oorsprong, te duiden welke uitdagingen er voor je liggen en aan te geven waar het naartoe moet, bouw je een onvergetelijk verhaal, dat mensen niet alleen in het hoofd raakt, maar ook in hart en handen. En een verhaal dat raakt zet aan tot actie. Meer weten over het schrijven van een goede corporate story? Wij geven je 3 corporate storytelling tips! 

Aan de slag gaan met een corporate story? Bekijk onze cursus corporate storytelling!

Waarom is corporate storytelling belangrijk?

Verhalen liggen aan de basis en vormen de kern van menselijke ervaring. Kinderen groeien op door verhalen. Zo leren zij de wereld om zich heen kennen. Verhalen geven ons leven structuur en waarde, ze vormen een rode draad in ons bestaan. Ze geven antwoord op vragen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan, in welke cultuur leef ik? En waarom is iets zoals het is?

Verhalen verbinden individuele mensen tot een gezin, tot een straat, een dorp, een land, tot een cultuur. We zien alles om ons heen als een verhaal, we zien onszelf als een verhaal. Als bedrijf of organisatie is dit verhaal vergelijkbaar met een brug. Door middel van het verhaal maak je jouw product of dienst bereikbaar voor je klant. Hoe beter je corporate story, hoe steviger de brug. En hoe minder bang je klanten zijn om over te steken. 

Meer over verhalen schrijven leren? Bekijk de cursus verhalende journalistiek!

Met het ontwikkelen en tot leven wekken van de corporate story kan een organisatie of merk haar eigenheid herontdekken en uitvergroten. In het verhaal wordt duidelijk wie je bent, hoe je zo geworden bent en waar je naar op weg bent. Het verhaal legt verbanden tussen drijfveren, leidende principes, waarden, belofte en ambitie. Juist in de drijfveren en waarden zitten vaak duurzame karaktertrekken die veel verklaren over de motieven van een organisatie. Door te vertellen hoe het ooit was, en te duiden welke uitdagingen voor ons liggen en aan te geven waar het naartoe moet.

Hoe schrijf je een goede corporate story?

Vertellen is een fundamenteel menselijk vermogen. We vertellen verhalen om toegang te krijgen tot de werkelijkheid, om die werkelijkheid te leren begrijpen en er mee te communiceren. We geven zin en betekenis aan ons leven door verhalen te vertellen. Dankzij de verhalen die we elkaar vertellen zijn we ons meer bewust van onze eigenheid en zijn we beter en sneller in staat ons aan veranderende omstandigheden aan te passen. Maar hoe vertel je een goed verhaal? Hoe zorg je ervoor dat je klant jou uniek en sympathiek genoeg vindt om zich aan jou te binden? Wij geven je drie tips.  

3 corporate storytelling tips die je echt verder helpen 

  • Schrijf simpel. Gebruik geen lastige woorden en houd je verhaal kort. Je verhaal en daarmee je merk wordt beter begrepen, en vooral: beter onthouden.  
  • Wees actief op sociale media. Corporate stories verspreiden zich door de kracht van sociale media. Retweets, likes en reacties zorgen ervoor dat jouw merk steeds meer gaat leven in de sociale bewustzijn van jouw klanten.
  • Consistentie is key. Of iemand je merk nu op Instagram voorbij ziet komen of je nieuwsbrief leest: ze moeten meteen weten dat het van jou afkomstig is.  

Meer tips nodig? Volg onze cursus corporate storytelling en maak jezelf corporate storytelling expert!

Corporate storytelling bij verandering

Juist in tijden van verandering en transitie kan de corporate story houvast én een versnellende rol spelen. Verhalen zijn immers de motor van verandering. Ze raken, ‘ont-moeten’ en nodigen uit. De grote winst van de inzet van corporate storytelling in verandertrajecten is dat mensen gezamenlijk én individueel op zoek gaan naar de verwoording van hun intrinsieke motivatie. 

Door met betrokkenen het verhaal te maken over de verandermotieven en de uiteindelijke bedoeling van de verandering (vaak gekoppeld aan een meer fundamenteel maatschappelijk streven), wordt de verandering geïnternaliseerd en krijgt de communicatie een meer inspirerende en uitnodigende toon in plaats van enkel bevelend en instruerend. 

Merk versterken? Ga aan de slag met corporate storytelling!

Organisaties en merken met een corporate story, die hun verhaal ook daadwerkelijk leven en er gepassioneerd over vertellen, zijn ijzersterk. Omdat ze weten waar ze in geloven en wat ze beloven. Omdat ze doen wat ze zeggen, en zeggen wat ze doen. 

Wil je meer leren over het schrijven van een onvergetelijke corporate story? Meer corporate storytelling tips nodig? Schrijf je dan nu in voor de cursus corporate storytelling!