Wat houdt ‘Contentcreatie’ precies in?

Contentcreatie is een heel breed begrip, het behelst eigenlijk alles wat je maakt voor je communicatiekanalen: je website, social media, of voor je intranet of personeelsblad. Een paar jaar geleden hadden we nog tekstschrijvers op de loonlijst. Die schreven voornamelijk persberichten, speeches en interviews. Tegenwoordig noemen we die personen contentspecialisten en verwachten we dat ze alles kunnen: goede teksten schrijven, foto’s en video’s maken, beeld bewerken. En ze moeten ook nog verstand hebben van vormgeving, HTML, SEO en social media. Kortom, je moet een soort supermens zijn. Bill Gates voorspelde in 1996: “Content is King.” Bedrijven die de beste content maken, presteren beter. En dat geldt voor veel sectoren, voor streamingdiensten met de beste films en series, voor bladen met de beste interviews, en het geldt voor de externe en interne communicatie van bedrijven en organisaties.

Waar kun je tegenaan lopen?

Omdat je als communicatiespecialist van veel onderwerpen relatief veel moet afweten, is tijd je grootste vijand. Alles moet snel en dat kan ten koste gaan van de kwaliteit. Tegelijkertijd is het haast onmogelijk om van alle disciplines alles te weten. Het is dus goed om je kennis af en toe bij te spijkeren.

Wat leren de cursisten van de cursus Journalistieke technieken voor contentcreatie? 

In deze cursus ga je in zes weken meer leren over journalistieke methodes waarmee je de content die je maakt voor jouw organisatie kunt verbeteren. De cursisten gaan teksten bekijken en vergelijken, ze gaan schrijven en herschrijven, ze gaan voorbeelden zoeken in andere media en ideeën bedenken om hun eigen content beter te maken.

Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op jouw vakgebied? 

Ik blijf vooral veel lezen. Ik heb een abonnement op de Volkskrant en The New York Times, omdat ik daar veel goede journalistieke verhalen in vind. Daarom luister ik ook wekelijks naar hun podcasts, zoals Met Groenteman in de kast en The Daily. This American Life is ook een aanrader. Via een abonnement op Perlego heb ik alle (digitale) boeken over branding, design en zo’n beetje alle andere onderwerpen binnen handbereik. Af en toe volg ik een seminar over intranet of communicatie. Elke woensdagavond volg ik – tja hoe zal ik het noemen – een tamelijk nerderig klasje over webdesign. Anders dan anderen besteed ik veel te weinig tijd op Netflix.

Tip van Gaston Melis:

Als je een verhaal te vertellen hebt, ga er dan van uit dat anderen in de basis niet geïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Dat geeft je twee opties: je vertelt het niet of je vertelt het zo goed dat anderen wel moeten luisteren.